Timmermans: ''KE nie wycofa skargi przeciwko Polsce ws. Sądu Najwyższego''

Timmermans: ''KE nie wycofa skargi przeciwko Polsce ws. Sądu Najwyższego''

Wtorkowe posiedzenie, na którym wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawiał informacje dotyczące praworządności w Polsce, trwało nieco ponad pół godziny. W dyskusji wzięło udział 12 krajów i przedstawiciel Polski. Było to już 11 od ubiegłego roku posiedzenie w sprawie naszego kraju.

 

Według rozmówcy, który przysłuchiwał się wymianie zdań ministrów, przedstawiciele stolic ocenili jako pozytywne kroki polskich władz dotyczące zmian w Sądzie Najwyższym, ale wskazali, że potrzeba dalszych działań, by zapewnić praworządność.

Timmermans krytykował stawianie przed izbą dyscyplinarną polskich sędziów zadających pytania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

 

Od ostatniego wysłuchania w grudniu mieliśmy bardzo mały postęp. Były za to nowe niepokojące wydarzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy publicznie wypowiadali się na temat praworządności, albo tych, którzy kierowali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chcemy, żeby to zostało wyjaśnione- powiedział po posiedzeniu Rady ds. Ogólnych Frans Timmermans.

 

Timmermans przekonywał na konferencji prasowej, że praworządność jest kluczowym elementem przyszłości UE. Wierzę, że jest wciąż przestrzeń do poprawy dialogu z Polską. KE jest gotowa do prowadzenia tego dialogu, do zajęcia się problemami, które są na stole- zadeklarował.

 

Jak zaznaczył, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to procedura przeciwnaruszeniowa w Trybunale Sprawiedliwości UE będzie kontynuowana. Polskie władze wielokrotnie wskazywały, że nie ma już do niej podstaw w związku ze zmianami wprowadzonymi w SN. TSUE ma wydać wyrok w tej sprawie na wiosnę.

 

Zastrzeżenia KE nie ograniczają się jednak do tej kwestii. Wciąż niepokoimy się o sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, chcemy wyjaśnienia sytuacji sądów powszechnych, mieliśmy wiele pytań w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy wiele spraw do przedyskutowania z polskimi władzami - oświadczył wiceszef KE.

 

Ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś, który zastępował ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego na posiedzeniu, relacjonował, że w czasie dyskusji o Polsce podkreślał, że rząd zrealizował 100 proc. postulatów Komisji, jakie zostały zawarte w skardze do TSUE.

 

Podkreślaliśmy, że fakt, iż Komisja nie zdecydowała się na wycofanie skargi, jest zdecydowanym precedensem. W ciągu 15 lat naszej obecności w UE, śledząc różnego rodzaju procedury naruszeniowe, możemy powiedzieć, że w tego typu przypadkach Komisja zawsze wycofywała skargi w momencie, gdy państwo członkowskie zrealizowało przedmiot tej skargi. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją precedensową nie tylko dla Polski, ale wszystkich państw członkowskich- powiedział polskim korespondentom w Brukseli Sadoś.

 

(PAP)