Rafalska: ''Opozycja krytykuje wszystkie rządowe rozwiązania, seniorzy czekają na "Emeryturę Plus"

Rafalska: ''Opozycja krytykuje wszystkie rządowe rozwiązania, seniorzy czekają na Emeryturę Plus

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej była pytana w wieczornym programie "Minęła 20" na antenie TVP Info, jak ocenia fakt, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej krytykowali rozwiązanie, a zagłosowali "za".

 

"Powód jest jeden. Jak się jest totalną opozycją, z góry krytykuje się wszystkie projekty przedstawiane przez Prawo i Sprawiedliwość; nie dostrzega się, że są to projekty adresowane do ludzi" – oceniła minister.

 

Jej zdaniem, "Emerytura plus", która poprawi jakość życia osób starszych, jest atakowana "bez umiaru". "Stawiane są zarzuty, że jest to jałmużna; że to upokarzanie; że to korupcja polityczna. Po czym z obawy jednak, by się Polakom zbytnio nie narazić część opozycji zagłosowała za, ale byli tacy, którzy byli przeciw i tacy, którzy się wstrzymali od głosu" – powiedziała.

 

Nawiązując do faktu, że "Emerytura plus" nazywana bywa w mediach "jarkowym" szefowa MRPiPS stwierdziła, że to kolejny program społeczny, w którym prezes PiS Jarosław Kaczyński ma "znaczący udział".

 

Sejm uchwalił w czwartek ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Za głosowało 396 posłów, a 19 wstrzymało się od głosu (w tym dwunastu posłów Nowoczesnej, czterech Kukiz'15, dwóch niezrzeszonych i jeden poseł PSL-UED). Przeciwnych ustawie było trzech posłów: Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus z koła TERAZ! oraz Paweł Skutecki z klubu Kukiz'15.

 

Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

 

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

 

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

 

(PAP)