Polacy podzieleni ws. strajku nauczycieli. Najwięcej przeciwnych wśród najmniej wykształconych

Polacy podzieleni ws. strajku nauczycieli. Najwięcej przeciwnych wśród najmniej wykształconych
fot. PAP

W sondażu zapytano także, jak badani oceniają przyjęcie przez rząd "ustawy maturalnej", która umożliwia dopuszczenie do matur nawet wówczas, gdy nie odbędą się rady pedagogiczne. Ponad 48 proc. respondentów ocenia ustawę pozytywnie, negatywną opinię ma 43 proc. 8,3 proc. pytanych odpowiedziało, że "trudno powiedzieć", kiedy zapytano ich o opinię na ten temat.

 

Z badania wynika także, że poparcie dla strajku jest zdecydowanie wyższe wśród osób lepiej wykształconych. Najwięcej przeciwników protestów jest wśród osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym.

 

Protest cieszy się mniejszym poparciem u kobiet niż u mężczyzn. 46 proc. respondentek popiera strajk, a 50 proc. jest mu przeciwna. 3 proc. kobiet wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

 

Jeśli chodzi o mężczyzn biorących udział w sondażu, to 50 proc. z nich popiera protest, 46 proc. jest mu przeciwna, a 4 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

 

Z sondażu wynika również, że najczęściej to respondenci w wieku 40-49 lat odpowiadają, że "zdecydowanie popierają" protest nauczycieli. To 44 proc. pytanych w tej grupie wiekowej. Najwięcej "zdecydowanych przeciwników" strajku jest w grupie wiekowej powyżej 70 lat (odpowiada tak 29 procent z nich).

 

Strajk zdecydowanie popiera aż 53 proc. pytanych mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (wśród nich jest 16 proc. zdecydowanych przeciwników protestu). Niewielkim poparciem protest cieszy się wśród mieszkańców wsi (21 proc. "zdecydowanie popiera" protest, a ponad 50 proc. jest "raczej" lub "zdecydowanie przeciwnych") oraz małych i średnich miast ("przeciwnych raczej" lub "zdecydowanie przeciwnych" strajkowi jest ponad 50 proc. respondentów z tych obszarów).

 

O zawieszeniu strajku od soboty od godz. 6 zadecydowały władze ZNP i Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność – Oświata". "Nauczyciele zawiesili strajk, żeby umożliwić uczniom ukończenie nauki" – poinformował przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz. Zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach trwał od 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

 

Egzaminy maturalne powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jest to warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne.

 

Ogólnopolskie badanie IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM zostało wykonane w dniach 26-27 kwietnia na grupie 1100 osób (metodą CATI).

 

(PAP)