Pożar w Równieńskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Blisko polskiej granicy!

Pożar w Równieńskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Blisko polskiej granicy!
Дьяков Владимир Леонидович/CC

Informację potwierdził operator elektrowni i ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Żadna informacja o zagrożeniu nie została podana przez systemy wymiany informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).

 

Również wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie wskazują na żadne zagrożenie radiologiczne na terenie Polski.

 

Państwowa Agencja Atomistyki monitoruje sytuację radiacyjną kraju - między innymi poprzez systematyczny pomiar mocy dawki promieniowania gamma poprzez stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

 

 

Wyniki pomiarów są na bieżąco dostępne na stronie internetowej http://www.paa.gov.pl/.

 

Źródło: Paa.gov.pl