Wicepremier Piotr Gliński został Honorowym Obywatelem Wiślicy. To pierwszy taki tytuł w historii miasta

Wicepremier Piotr Gliński został Honorowym Obywatelem Wiślicy. To pierwszy taki tytuł w historii miasta
PAP/Piotr Polak

W czwartek Gliński wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wiślicy, podczas której odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Od lokalnych władz otrzymał również symboliczne klucze oraz szablę kawaleryjską jako dar od mieszkańców i gminy.

 

"Przyjmując ten tytuł jako wielki honor, uważam go również za zobowiązanie do dalszej i solidnej pracy na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, a także jako zobowiązanie do reprezentowania i promowania tego wszystkiego co jest związane z Wiślicą i jej historią. Chciałbym, żeby Wiślica miała we mnie zawsze rzetelnego ambasadora walczącego o jej sprawy i wartości związane z naszym miastem i regionem świętokrzyskim" - powiedział Gliński.

 

Burmistrz Wiślicy Jarosław Jaworski zaznaczył, że nadanie Glińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta ma związek z zasługami jakie wniósł w ochronę i ratowanie wiślickich zabytków, a także pomocą przy odzyskaniu praw miejskich.

 

"Nadanie honorowego obywatelstwa jest godnością niezwykłą, honorującą ludzi o ogromnych zasługach dla naszego miasta, a te w przypadku pana premiera Piotra Glińskiego są niewątpliwie ogromne - związane również z dużym wsparciem na restaurację wiślickich zabytków czy uzyskaniem statusu Pomnika Historii dla wczesnośredniowecznego grodziska" - powiedział burmistrz.

 

Dodał, że w ponad tysiącletniej historii miasta w żadnych dostępnych źródłach nie ma informacji, by w przeszłości nadawano tytuł Honorowego Obywatela Wiślicy, co oznacza, że Gliński jest pierwszą osobą, która otrzymała to wyróżnienie.

 

Wiślica w monarchii pierwszych Piastów była jednym z najważniejszych ośrodków osadniczych Małopolski, pełniącym istotną rolę administracyjną i polityczną. Bogate dzieje osady oraz nagromadzenie wybitnych zabytków architektury romańskiej i gotyckiej fundowanych przez ważne postacie historyczne, stanowią dziś bezcenną pamiątkę polskiej historii materialnej i duchowej. Obiektem o szczególnych wartościach zabytkowych jest kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z powiązanymi z nią dzwonnicą i wikarówką, tzw. Domem Długosza. Zespół ten należy do najcenniejszych gotyckich zabytków w Polsce.

 

Prawa miejskie Wiślica uzyskała w 1326 r., utraciła je po powstaniu styczniowym w 1869 r. Decyzją rządu od 2018 r. ponownie nadano jej status miasta.

 

Po zakończonej uroczystości wicepremier udał się do Chęcin, gdzie zwiedził tamtejszy zamek. Trwają zabiegi o wpisanie go na listę Pomników Historii.

 

Przed południem minister kultury odwiedził Kielce, gdzie najpierw obejrzał plenerową wystawę dotyczącą 15-lecia Polski w Unii Europejskiej przygotowaną przez Fundację im. Stefana Artwińskiego oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, a następnie złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich - dziś siedzibie Muzeum Narodowego.

 

Później Gliński wziął udział w oficjalnym przekazaniu Muzeum Narodowemu w Kielcach Orła Beliniackiego z czapki ułańskiej należącej do twórcy kawalerii Legionów Polskich pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego. Eksponat trafi do Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, które mieści się w tamtejszym muzeum.

 

Orzeł Beliniacki został przekazany przez prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice” Marcina Perza. Wicepremier Piotr Gliński za zasługi dla kultury odznaczył Marcina Perza Brązowym Medalem Gloria Artis.

 

(PAP)