Kościół zamiast hipermarketu. Zielonoświątkowcy utworzą Chrześcijańskie Centrum Społeczne [WIDEO]