Superstacja Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

tel.: +48 (22) 514 40 00

e-mail: sekretariat@superstacja.tv

Superstacja sp. z o.o. jest nadawcą programu telewizyjnego „Wydarzenia24”

Dział kontaktów z widzami

tel.: +48 (22) 514 52 50

kontakt@polsat.com.pl

Księgowość

ksiegowosc@superstacja.tv

Dystrybucja

dystrybucja@polsat.com.pl

Całodobowa Infolinia Techniczna dla Operatorów Kablowych

tel.: +48 (22) 356 62 13

Plan połączenia

Reklama

Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

tel.: +48 (22) 514 53 00

fax.: +48 (22) 514 53 53

www.polsatmedia.pl

sekretariat@polsatmedia.pl

Zarząd
Prezes Zarządu: Adam Stefanik
Członek Zarządu: Adam Nowe

Wspólnikiem Superstacja sp. z o.o. jest Telewizja Polsat sp. z o.o.

Beneficjentem rzeczywistym Superstacja sp. z o.o. jest Zygmunt Józef Solorz (https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/)

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca - Superstacja sp.z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. oraz czasopism wydawanych przez te spółki. LINK